About Us

บริษัท เอ.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล(ปั้นจั่น) ตรวจสอบรับรองระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยอาคาร งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ปั้นจั่น และการให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เรามีวิศวกรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์โดยตรง เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและแม่นยำเพื่อการวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุด

Service

Our Project

 • เปลี่ยนโอริง ปะเก็นฝาถัง ประเก็นท่อครีบระบายความร้อน หม้อแปลง

  ลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา ตรวจสอบหม้อแปลงแล้วพบรอยคราบน้ำมันรั่วซึมตามแนวเชื่อมของตัวถังและครีบระบายความร้อนของหม้อแปลง มีคราบสกปรก ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนโอริง ปะเก็นฝาถัง ปะเก็นท่อ และครีบระบายความร้อน เพื่อให้หม้อแปลงกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงได้ติดต่อทาง A.N.P. ให้เข้าไปดำเนินการให้วันที่ 12 เม.ย. 2564

  Read More
 • ติดตั้งฝาครอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

  ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา มีหม้อแปลงที่ติดตั้งเป็นแบบตั้งพื้น (ลานหม้อแปลง) และพบปัญหามีสัตว์ (แมว) กระโดดเข้าไปในบริเวณด้านบนของหม้อแปลงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้ Drop out fuse ขาด จึงต้องการติดตั้งฝาครอบเพื่อป้องกันสัตว์และลดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลง ป้องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิตและเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการผลิต A.N.P. จึงได้เข้าไปให้บริการเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564

  Read More
 • PM ระบบไฟฟ้า (งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า)

  งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และ ตู้ไฟฟ้า (MDB, DB, LP) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550

  Read More
 • ตรวจสอบพร้อม PM ระบบล่อฟ้า

  ในการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสามารถดำเนินการโดยแยกตามประเภทของอุปกรณ์ ดังนี้ 1.หัวล่อฟ้า ใช้เครื่องมือวัดทดสอบพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง ตรวจวัดทดสอบการทำงานของหัวล่อฟ้าตามคู่มือที่ระบุไว้ 2.เสา ตรวจสอบความแข็งแรงของเสาล่อฟ้า และตรวจสอบด้วยสายตาของการสึกกร่อน 3.สายนำลงดิน ตรวจสอบด้วยสายตาของการยึดสายนำลงดินว่ายังอยู่ครบถ้วน

  Read More

News

 • ANP CSR เพื่อสังคม

  บริษัทฯ ของเรามีการจัดทำโครงการ “สิ่งของไม่ใช้ อยากแจก แลกรอยยิ้ม” ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์โครงการ ก็เพื่อแบ่งปันสิ่งของทั้งเก่าและใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ทั้งเสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องเขียน....

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

 • ประโยชน์ของการบำรุงรักษา
  (Maintenance)

  มีเป้าหมายครอบคลุม 2 ประการ : เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิต และ เพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอันตรายจากอุปกรณ์ต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและทีมสามารถใช้หลักการของการบำรุงรักษาเชิง...

A.N.P. ENGINEERING AND CONSULTANT

องค์กรและบริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการจากเรา

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย | www.anp.co.th

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งการตรวจสอบและซ่อมบำรุงถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อให้อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engine by shopup.com