ANP CSR เพื่อสังคม

หมวดหมู่: News

บริษัทฯ ของเรามีการจัดทำโครงการ “สิ่งของไม่ใช้ อยากแจก แลกรอยยิ้ม” ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์โครงการ ก็เพื่อแบ่งปันสิ่งของทั้งเก่าและใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ทั้งเสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องเขียน และหนังสือต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ได้เด็กๆ และการจัดโครงการนี้ก็เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กรต่อไป

11 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 899 ครั้ง

Engine by shopup.com