ประโยชน์ของการบำรุงรักษา
(Maintenance)

หมวดหมู่: News

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร?
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มีเป้าหมายครอบคลุม 2 ประการ : เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิต และ เพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอันตรายจากอุปกรณ์ต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและทีมสามารถใช้หลักการของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ประหยัดเงินโดยการยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
• เพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสบาดเจ็บของพนักงาน
• ลดค่าเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นของอุปกรณ์ต่างๆลง
• ป้องกันอุปกรณ์หลักพังก่อนเวลาอันควร
• ลดขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจจับที่ไม่จำเป็นลง
• พร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานประจำวันลง
• ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ (Machine Reliability)

11 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 4921 ครั้ง

Engine by shopup.com