อบรมความปลอดภัย

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่)

 หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่)

 หลักสูตร การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Forklift Safety)

 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

อ้างอิง กฎหมายการอบรมความปลอดภัย

  


11 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 1909 ครั้ง

Engine by shopup.com