• หมวดหมู่: News
  บริษัทฯ ของเรามีการจัดทำโครงการ “สิ่งของไม่ใช้ อยากแจก แลกรอยยิ้ม” ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์โครงการ ก็เพื่อแบ่งปันสิ่งของทั้งเก่าและใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ทั้งเสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องเขียน....

  11 ส.ค. 2564

  ผู้ชม 899 ครั้ง

 • หมวดหมู่: News
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

  11 ส.ค. 2564

  ผู้ชม 2128 ครั้ง

 • หมวดหมู่: News
  มีเป้าหมายครอบคลุม 2 ประการ : เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิต และ เพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอันตรายจากอุปกรณ์ต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและทีมสามารถใช้หลักการของการบำรุงรักษาเชิง...

  11 ส.ค. 2564

  ผู้ชม 4921 ครั้ง

Engine by shopup.com